Abstract

RUSSIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 2020, No. 4, P. 367–376 CORRELATION BETWEEN THE TRUNKS’ RESPIRATION OF THE OAK TREES OF DIFFERENT CLASSES AND THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS A. G. Molchanov Institute of Forest Science, Russian Academy of Sciences (ILAN) Sovetskaya st. 21, Uspenskoe, Odintsovsky District, Moscow Oblast, 143030, Russia E-mail: a.georgievich@gmail.com Received 31 May 2018 This paper presents the results of the experimental studies of СО 2 emission from the soil’s surface and trunks of living trees in field-maple and solonetz oak forests of the Tellerman experimental forest district of the Institute of Forestry of the Russian Academy of Sciences in the southern forest-steppe. The studies were carried out based on direct measurements of the CO 2 flux using chamber observation methods. The results obtained made it possible to quantitatively evaluate the daily dynamics of CO 2 emission by the non-photosynthetic parts of trees in an oak forest stands of the southern forest-steppe, as well as to reveal the correlation between the CO 2 fluxes and environmental factors and trees’ growth intensity. The difference in the intensity of CO 2 emissions from the surface of the soil and trunks in spring in solonetz and field-maple oak forests can be associated with the different levels of soil moisture at this time of year and also with the differences between an early and a late forms of oak. CO 2 emission from the soil surface in both solonetz and field-maple oak forests is heterogeneous, however, the reasons for this phenomenon are different: in solonetz oak forest this is due to the differences in soils’ moisture levels, and in field-maple oak forest it mostly occurs due to the differences in species composition, for example, under ash the emission is much lower than under the oak tree. Key words: СО 2 emission from the tree trunks’ surface, СО 2 emission from soils’ surface, correlation with air and soil temperature, field-maple oak forest, solonetz oak forest, southern forest steppe, optimal and excessive soil moisture levels Acknowledgements: This research was carried out with a financial support from the RSF (14-14-00956-П). DOI: 10.31857/S0024114820040087 REFERENCES Allelopatiya (Allelopathy), Lesnaya entsiklopediya (Reference book of forest), Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1985, Vol. 1, pp. 24. Antsiferov G.I., Chemarina O.V., Metodicheskie ukazaniya po vydeleniyu i izucheniyu fenologicheskikh form duba chereshchatogo (Guidelines for the selection and study of Quercus robur phenological forms), Moscow: Izd-vo VASKhNIL, 1982, 24 p. Brossaud J., Marek M.V., Field measurements of carbon dioxide efflux from soil and woody tissues in Norway spruce forest stand, Ecologia (Bratislava) , 2000, Vol. 19, No. 3, pp. 245–250. Davidsоn E.A., Belk E., Boone R.D., Soil water content and temperature as independent or confounded factors controlling soil respiration in a temperate mixed hardwood forest, Global Change Biology , 1998, Vol. 4, pp. 217–227. Edwards N.N., Sollins P., Continuous measurement of carbon dioxide evolution from partitioned forest floor components, Ecology , 1973, Vol. 54, No. 2, pp. 406–412. Golovko E.A., Mikroorganizmy v allelopatii vysshikh rastenii (Microorganisms in higher plants allelopathy), Kiev: Naukova dumka, 1984, 199 p. Goulden M.L., Munger J.W., Fan S.-M., Daube B.C., Wofsy S.C., Measurements of carbon sequestration by long-term eddy covariance: methods and a critical evaluation of accuracy, Global Change Biology , 1996, Vol. 2, pp. 169–182. Kawahara T., Carbon cycling in Forest Ecosystems, Bulletin the Forestry and Forest Products Research Institute , 1985, No. 334, pp. 21–53. Kobak K.I., Bioticheskie komponenty uglerodnogo tsikla (Biotic components of the carbon cycle), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1988, 248 p. Kobak K.I., Uglekislota vozdukha kak kharakteristika atmosfery lesnogo biogeotsenoza (Aerial carbon dioxide as a characteristics of forest biocenose' atmosphere), In: Svetovoi rezhim, fotosintez i produktivnost' lesa (Light regime, photosynthesis and forest productivity) , Moscow: Nauka, 1967, pp. 180–199. Larionova A.A., Sapronov D.V., Lopez De Gerenyu V.O., Kuznetsova L.G., Kudeyarov V.N., Contribution of plant root respiration to the CO 2 emission from soil, Eurasian soil science , 2006, Vol. 39, No. 10, pp. 1127–1135. Lavigne M.B., Ryan M.G., Anderson L., Comparing nocturnal eddy covariance measurements to estimates of ecosystem respiration made by scaling chamber measurements at six coniferous boreal sites, Journal of Geophysical Research , 1997, Vol. 102, No. 28, pp. 977–985. Law B.E., Ryan M.G., Anthoni P.M., Seasonal and annual respiration of a ponderosa pine ecosystem, Global Change Biology , 1999, Vol. 5, pp. 169–182. Linder S., Trong E., The seasonal variation in stem and coarse root respiration of a 20-year scoots pine ( Pinus sylvestris L.), Mitteilungen der forstlichen Bundessuchsanstalt Wien , 1981, Vol. 142, pp. 125–139. Lopes De Gerenyu V.O., Kurganova I.N., Rozanova L.N., Kudeyarov V.N., Annual emission of carbon dioxide from soils of the southern taiga zone of Russia, Eurasian Soil Science , 2001, Vol. 34, No. 9, pp. 931–944. Malkina I.S., Yakshina A.M., Tsel'niker Y.L., Svyaz' vydelenie CO 2 i stvolom s gazoobmenom list'ev u duba (Correlation between the CO 2 emission by the oak trunk with the oak leaves respiration), Fiziologiya rastenii , 1985, Vol. 32, No. 4, pp. 769–776. Mamaev V.V., Molchanov A.G., Zavisimost' vydeleniya CO 2 s poverkhnosti pochvy ot faktorov okruzhayushchei sredy v dubravakh yuzhnoi lesostepi (Correlation between CO 2 emission from the soil surface and environmental factors in the oak forests of the southern forest-steppe), Lesovedenie , 2004, No. 1, pp. 56–67. Mamaev V.V., Sezonnye izmeneniya biomassy molodykh pogloshchayushchikh kornei duba v yuzhnoi lesostepi (Seasonal biomass changes in young oak roots in the southern forest-steppe ), Lesovedenie , 2000, No. 5, pp. 39–43. Molchanov A.G., Balans CO 2 v ekosistemakh sosnyakov i dubrav v raznykh lesorastitel'nykh zonakh (CO 2 balance in ecosystems of pine forests and oak forests in various zones of forest sites), Tula: Grif i K, 2007, 284 p. Molchanov A.G., CO 2 drevostoev v estestvennykh usloviyakh (CO 2 of forests stands in vivo), In: Fotosinteticheskaya deyatel'nost' i produktsionnye protsessy fitotsenozov (Photosynthetic activity and production processes of phytocenoses), Orel: Izd-vo Orel GAU, 2014, Vol. 1, pp. 63–88. Molchanov A.G., Monitoring ekologo-fiziologicheskikh pokazatelei v ekosistemakh (Monitoring of ecological and physiological indicators in ecosystems), In: Serebryanoborskoe opytnoe lesnichestvo: 65 let lesnogo monitoringa, Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2010, pp. 112–129. Molchanov A.G., Tatarinov F.A., Intensivnost' dykhaniya stvolov zhivykh i sukhostoinykh derev'ev eli raznogo klassa rosta v yuzhnoi taige (The trunk respiration intensity of living and dead trees of different height classes in southern taiga ), The problems of physiology of the Northern plants , Annual meeting of the Society of Plant Physiologists of Russia, Proc. Conf., Petrozavodsk, 15-18 June 2004, Petrozavodsk: Izd-vo Karel'skii NTS RAN, pp. 131. Molchanov A.G., Tatarinov F.A., Kurbatova Yu.A., Emissiya СO 2 stvolami zhivykh derev'ev i valezhom v elovykh lesakh yugo-zapada Valdaiskoi vozvyshennosti (Emission of CO 2 by stems of live trees, dead wood, and slash in spruce forests in the Southwestern Valdai Upland), Lesovedenie , 2011, No. 3, pp. 14–25. Romanovskii M.G., Gopius Y.A., Mamaev V.V., Shchekalev R.V., Avtotrofnoe dykhanie lesostepnykh dubrav (Autotrophic respiration of forest-steppe oak forests), Arkhangel'sk: Izd-vo Pravda Severa, 2008, 92 p. Sil'chenko I.I., Fenologicheskie formy duba chereshchatogo ( Quercus robur L.) v razlichnykh tipakh landshaftov Bryanskoi oblasti (Phenological forms of oak Quercus robur in various types of landscapes of the bryansk region), Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta , 2012, No. 4(1), pp. 1–4. Tatarinov F.A., Molchanov A.G., Ol'chev A.V., Otsenka i minimizatsiya oshibok pri izmerenii dykhaniya pochv po otkrytoi skheme (Estimation and minimisation of errors of soil respiration measurement using open scheme), Izvestiya Samarskogo NTs RAN , 2009, Vol. 11, No. 1(7), pp. 1592–1595. Tsel'niker Y.L., Malkina I.S., Kovalev A.G., Chmora S.N., Mamaev V.A., Molchanov A.G., Rost i gazoobmen SO 2 u lesnykh derev'ev (The growth and CO 2 -gaseuos exchange in forest trees), Moscow: Nauka, 1993, 256 p. Tufekcioglu A., Raich J.W, Isenhart T.M., Schultz R.C., Soil respiration within riparian buffers and adjacent crop fields, Plant and Soil , 2001, Vol. 229, pp. 117–124. Zabuga V.F., Zabuga G.A., Dykhanie sosny obyknovennoi (Respiration of Scots pine), Novosibirsk: Nauka, 2013, 208 p. Zha T., Kellomaki S., Wang K-Y., Ryyppo A., Ninisto S., Seasonal and annual stem respiration of scots pine trees under boreal conditions, Annals of Botany , 2004, Vol. 94(6), pp. 889–896. Zonn S.V., Vliyanie lesa na evolyutsiyu solontsov i razvitie rel'efa lesnykh polyan v yuzhnoi chasti lesostepi (Forest influence on the evolution of the saline soils and development of forest clearings relief in southern forest-steppe), In: Trudy Instituta lesa Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1950, Vol. 3, pp. 66–74.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call