Abstract

У статті досліджується діяльність Одеського муніципалітету в період румунської окупації Одеси в 1941-1944 рр. Доведено, що діяльність муніципалітету сконцентрувалася, головним чином, на таких аспектах: реформування адміністративної гілки управління, відновлення економіки, реформування органів правопорядку, охорони здоров’я та освіти.
 Також перед урядовцями Одеського муніципалітету стояло дуже складне завдання по відновленню більш-менш нормального функціонування міста. Восени 1941 р. Одеса представляла собою жахливу картину після військових дій: підірвана електростанція, зруйнований водопровід, радіостанція, телефонна станція, розграбовані магазини, розбиті склади, хлібозаводи та млини, згарища будинків, зіпсовані мостові, зруйновані лікувальні установи.
 Встановлено, що протягом 1941-1944 рр. урядовцям муніципалітету вдалося: відновити електропостачання та трамвайний рух, налагодити постачання води та продовольство у місто, в декотрій мірі відновити зруйновану економіку, провести фінансову реформу, відкрити медичні установи, реформувати шкільну освіту, налагодити поштовий зв’язок тощо.

Highlights

  • The article examines the activities of the Odessa municipality during the Romanian occupation of Odessa in 1941-1944

  • It is proved that the activities of the municipality focused mainly on the following aspects: reforming the administrative branch, economic recovery, reforming law enforcement, health and education

  • In the autumn of 1941, Odessa was a horrible picture after the war: a power plant was blown up, a water supply system, a radio station, a telephone exchange, shops were looted, warehouses, bakeries and mills were destroyed, smoke from fires, bridges were destroyed, and medical facilities were destroyed

Read more

Summary

Introduction

У статті досліджується діяльність Одеського муніципалітету в період румунської окупації Одеси в 1941-1944 рр. Згідно наказу Губернатора Трансністрії від 27 травня 1943 р., який повинен був привести до виконання міська поліція, санітарний відділ і шефи секторів, усі жителі до 10 липня 1943 р.

Results
Conclusion
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call