Abstract

Стаття присвячена актуальним механізмам розвитку економіки України в сучасних умовах. Наведено прогнози на майбутнє від датського Saxo Bank, журнала The Economist, газети Financial Times, німецького економіста Клауса Швабба та італійського публіциста Мауріціо Блонде. Проаналізовано огляд цифрової трансформації Microsoft CEE 2020 «Ключові галузі еволюції. Як інтелектуальні технології змінюють роздрібну торгівлю, виробництво і фінанси в Центральній і Східній Європі». Досліджено структуру видаткової частини Державного бюджету України за період 2014-2021 рр. Систематизовано дослідження щодо нового шостого технологічного укладу. Окреслено проблеми в українській економіці, що вимагають усунення в ситуації світової економічної кризи. Запропонований механізм надання дешевих кредитів виробничій сфері та Стратегія приватно-державного партнерства в Україні.

Highlights

  • Клочко Віталій Миколайович кандидат економічних наук, доцент, Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4100-1838

  • The relevance of solving the problems of economic growth and investment self-sufficiency becomes extremely important in the current crisis conditions

  • The article is devoted to the actual mechanisms of development of the Ukrainian economy in modern conditions

Read more

Summary

Introduction

Клочко Віталій Миколайович кандидат економічних наук, доцент, Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4100-1838. Стаття присвячена актуальним механізмам розвитку економіки України в сучасних умовах.

Objectives
Results
Conclusion
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call