Abstract

Багаторічні дослідження показали, що флора української частини регіону Розточчя налічує 1342 види рослин, на території новоствореного біосферного заповідника «Розточчя» виявлено 1112 видів судинних рослин і 210 видів мохів та печіночників. На підставі аналізу ботанічних матеріалів, зібраних у заповідних об’єктах, що входять в українську частину біосферного заповідника «Розточчя», визначено 144 види судинних рослин, які вимагають охорони, моніторингу за станом популяцій, і навіть реінтродукції. Проте на території новоствореного біосферного заповідника для охорони рідкісних видів рослин використовують тільки пасивні методи, які в кінцевому підсумку можуть призвести до зникнення видів з неактивною життєвою стратегією. У заповіднику повинні охоронятися цілі екосистеми, особливо ті, до складу яких входять рідкісні види рослин.
 Для потреб створення білатерального заповідника ми провели інвентаризацію рослинності з використанням методу Браун-Бланке та виділенням об’єктів мережі Natura 2000. Науковою основою збереження біорізноманітності регіону Розточчя є созологічна оцінка та категоризація об’єктів охорони згідно міжнародних природоохоронних стандартів. Для оцінки статусу раритетних таксонів та синтаксонів використано систему фітосозологічних індексів, розроблену J. Čeřovský (1977). За допомогою аутфітосозологічних індексів проведена созологічна оцінка видів рослин, що потребують охорони на Розточчі. Аутфітосозологічний індекс вище середнього мають 170 видів, синфітосозологічний індекс вище середнього мають 67 асоціацій рослинності.
 Проведений аналіз не тільки засвідчив високу репрезентативність фітобіоти регіону у європейській шкалі, а й створив систему базових критеріїв для підбору територій-ядер екомережі України. Наші спостереження показали, що функції і завдання білатерального заповідника не завжди можуть бути повністю реалізовані через розбіжності в природоохоронному законодавстві Польщі та України і можливі місцеві заходи, що проводяться на території лише однієї частини заповідника. Організація біосферного заповідника «Розточчя» і його подальше функціонування вимагають значної корекції двосторонніх юридичних документів та природоохоронних заходів щодо цієї території. Для правильного функціонування заповідника необхідно розробити загальну стратегію для збереження природи цілого регіону.

Highlights

  • The high level of natural region Roztochia biodiversity is caused by the combined action of phytohistorical, geological, geomorphological and climatic factors

  • Phytogenetical factors led to the structure of Roztochia’s contemporary plant shelter, the main of them were: among-stages, postglacial and modern species migrations; latitudinal, meridional and altitudinal differentiation of vegetation; line of the main European watershed as a floristic boundary that separates the habitats of species of the Baltic and the Black Sea floristic provinces

  • Phytodiversity of Roztochia is one of the brightest and most attractive features of the region that is the basis for the formation of regional bilateral Biosphere Reserve, functions of which are defined by the provisions of the UN Convention on Biological Diversity [7] and Article 11 of the Berne Convention [1]

Read more

Summary

Introduction

The high level of natural region Roztochia biodiversity is caused by the combined action of phytohistorical, geological, geomorphological and climatic factors. Phytogenetical factors led to the structure of Roztochia’s contemporary plant shelter, the main of them were: among-stages, postglacial and modern species migrations; latitudinal, meridional and altitudinal differentiation of vegetation; line of the main European watershed as a floristic boundary that separates the habitats of species of the Baltic and the Black Sea floristic provinces. The idea of creating the bilateral Biosphere Reserve "Roztochia" was proposed by Professor S. Stojko, he substantiate its importance for Roztochia’s nature conservation in details [15, 16]. Interesting information about rare species of plants provide research by other authors [2, 4, 5, 8,9,10,11,12,13,14, 33]

Methods
Results
Discussion
Conclusion
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call